Fúkané izolácie (Izolácia strechy, zateplenie podkrovia,..) :

  • ZATEPĽOVANIE NOVOSTAVIEB (stropy, podkrovia, strechy, celé drevodomy)
  • DODATOČNÉ ZATEPĽOVANIE UŽ EXISTUJÚCICH STAVIEB s cieľom znížiť tepelné straty v objekte, zlepšiť tepelnú pohodu v miestnostiach a skvalitniť hygienu bývania (tepelná izolácia v takýchto starších objektoch úplne chýba, nemá dostatočnú hrúbku, alebo je vytvorená z materiálov, ktoré sa kedysi bežne používali, no z dnešného pohľadu majú minimálne tepelnoizolačné vlastnosti – hlina, škvára, hrubá vzduchová medzera…).

Zatepľované konštrukcie:

1. Zatepľovanie dutého trámového stropu (štukátorový strop)

Pri zatepľovaní štukátorového stropu fúkanou izoláciou je zásah do konštrukcie minimálny. Nie je potrebné žiadne veľké sťahovanie alebo stavebné úpravy. Stačí stredom povaly kolmo na stropné trámy otvoriť záklop na šírku cca 25-30cm. Do otvoru sa zasunie hadica a dutý priestor medzi trámami sa vyplní fúkanou izoláciou.

Klasický spôsob zatepľovania je v porovnaní s fúkanou izoláciou prácnejší a náročnejší na realizáciu a nevedie k väčším úspechom – buď sa dodatočne zaizoluje záklop položením izolačných rohoží, čím sa povala stáva nepochôdznou (a teda sa nedá využívať), alebo sa takmer celý záklop musí rozobrať a izolácia medzi trámy povkladať, čo je značne namáhavé, prácne a aj pri najväčšej snahe nedôkladné (a pokiaľ je na záklope betónový poter, tak prakticky nemožné).

Vytvorenie otvoru v trámovom strope
s betónovým poterom

Fúkaná izolácia v trámovom strope

2. Zatepľovanie sadrokartónového stropu

Konštrukcia stropu je vytvorená zo sadrokartónových dosák pripevnených na rošt z CD profilov. Fúkaná izolácia sa naveje v požadovanej hrúbke na sadrokartón, kde vytvorí súvislú tepelnoizolačnú vrstvu. Výhodnosť tohto spôsobu zateplenia spočíva v tom, že fúkaná izolácia dokonale zateplí všetky elektrické káble, svietidlá zabudované v strope a hlavne dokonale zaizoluje kovový nosný rošt a tým vylúči vznik tepelného mosta.

Nezateplený sadrokartónový strop

Sadrokartónový strop zateplený
fúkanou izoláciou

3. Zatepľovanie betónového a keramického stropu

Fúkaná tepelná izolácia sa navieva v požadovanej vrstve na povrch betónového stropu, kde vytvorí súvislú tepelnoizolačnú vrstvu bez tepelných mostov. Zaizoluje problémové miesta okolo elektrických káblov a ventilácie. Nafúkaná minerálna izolácia je nepochôdzna, preto pred jej aplikáciou k miestam, ku ktorým chceme zachovať neskorší prístup (odvetranie, internetová rozvodná skrinka, el. prípojka) zhotovujeme pochôzdne lavičky.

Betónový strop pred zateplením

Betónový strop zateplený fúkanou izoláciou

4. Zatepľovanie dvojplášťovej plochej strechy (pultová strecha)

V pultových strechách je v priestore medzi stropom a strešným plášťom odvetrávaná vzduchová medzera. Pohyb v takejto konštrukcii je obmedzený len na plazenie a fúkaná izolácia je tak jediným účinným spôsobom zaizolovania stropu. Fúkaná izolácia sa naveje v požadovanej hrúbke na povrch zatepľovanej konštrukcie, kde vytvorí súvislú tepelnoizolačnú vrstvu bez tepelných mostov. Svojpomocné snahy o zaizolovanie takejto konštrukcie napr. izolačnými doskami nevedú k podstatným úspechom a poväčšine len zmenšia priestor a sťažia ďalší pohyb pri fúkaní izolácie, pre ktorú sa majiteľ dodatočne aj tak skôr či neskôr rozhodne.

Pultová strecha

Pultová strecha pred zateplením

Pultová strecha po zateplení fúkanou izoláciou

5. Zatepľovanie väzníkovej konštrukcie

Väzníková konštrukcia býva tvorená drevenými či oceľovými väzníkmi. Na spodku väzníkov je na závesoch upevnený strop (zo sadrokartónu, OSB dosky, drevený obklad…).

Fúkaná izolácia vytvorí na strope súvislú tepelnoizolačnú vrstvu, ktorá dokonale zaizoluje priestor okolo konštrukčných častí väzníkov – spodné pásnice, zvislé prvky, nosný rošt a elektrické káble či svietidlá.

Klasické zatepľovanie väzníkovej konštrukcie pokladaním rohoží je prácne, zdĺhavé a ani pri najlepšej snahe nedosahuje kvalitu fúkanej izolácie.

Väzníková konštrukcia

Pred zateplením

Po zateplení fúkanou izoláciou

6. Zatepľovanie podkrovia

Zatepľovanie podkrovia spočíva v zateplení stropu a šikmej strechy. Fúkaná izolácia je dopravovaná postupne do dutín medzi krokvy, kde dokonale vyplní priestor medzi vnútorným obkladom a strešným plášťom a zaizoluje kritické miesta okolo prestupov (strešné okná, elektrické káble, satelit, odvetranie WC, komín).

Zatepľovanie podkrovia fúkanou izoláciou

7. Zatepľovanie klenby

Klenbové konštrukcie sa zatepľujú podobne ako betónové stropy. Fúkaná izolácia je navievaná na povrch klenby, pričom je potrebné urobiť príslušné opatrenia proti dodatočnému zosúvaniu nafúkanej izolácie.

8. Zatepľovanie drevodomov

Pre rýchle a efektívne zatepľovanie drevodomov fúkanou izoláciou bol vyvinutý systém “PERFECT FILL”. Zatepľovaná konštrukcia musí byť z jednej strany uzavretá. Na túto konštrukciu sa z druhej strany pripevní špeciálna tkanina pre fúkanú izoláciu. Fúkanie izolácie prebieha postupne po jednotlivých poliach cez otvory v tkanine.

Zatepľovanie systémom “PERFECT FILL” je progresívny, bezprašný spôsob zatepľovania. Pretože tkanina pre fúkanú izoláciu je priehľadná, zákazník si pohodlne pohľadom kontroluje kvalitu vykonávaných prác.

Príprava konštrukcie na fúkanie

Upevňovanie tkaniny pre fúkanú izoláciu

Vytváranie otvoru na fúkanie

Fúkaná izolácia v stene drevodomu

Fúkaná izolácia v strope drevodomu

Fúkaná izolácia v drevodome – “PERFECT FILL”

9. Zatepľovanie RD typu OKAL – dodatočné zatepľovanie stropu

Strop montovaných RD typu OKAL je zhotovený z drevených trámov, zvrchu aj zospodu uzavretý prilepenými drevovláknitými doskami. Medzi trámami je strop zaizolovaný izolačnými doskami z nobasilu, nad ktorými je vzduchová medzera. Do vyrezaných otvorov sa zasunie hadica a fúkaná izolácia vyplní vzduchovú medzeru nad nobasilom, čím sa dokonale zateplí prázdny priestor v strope.

Vytvorenie otvorov
pre zateplenie fúkanou izoláciou

Strop RD OKAL zateplený
fúkanou izoláciou

RD “OKAL”

10. Špeciálne aplikácie fúkanej izolácie

Fúkaná izolácia sa úspešne používa aj na zatepľovanie rôznych technických, ťažko prístupných a tvarovo komplikovaných konštrukcií podľa potrieb zákazníkov.

Fúkaná izolácia v oblúkovej konštrukcii v Bratislave

Fúkaná izolácia s vytvorením pochôdznej povaly v Hornom Vadičove

Vikier na RD v Podturni zateplený fúkanou izoláciou

Zatepľovanie akumulačných nádrží v Ružomberku fúkanou izoláciou

Fúkaná izolácia aplikovaná medzi bytový dom a teplárenský komín. BD v Poprade

Fúkaná izolácia aplikovaná medzi strop a podkrovie

Atypová strecha RD v Bratislave zateplená fúkanou izoláciou

Strop zatepľovaný fúkanou izoláciou zospodu

Zatepľovanie podlahy a technických vedení na Tatracity v Bratislave