Fúkaná izolácia s komplexnými inžinierskými službami

Naša činnosť obsahuje

 1. Obhliadku a celkové posúdenie stavu zatepľovanej konštrukcie.
 2. Zmeranie povrchových teplôt zatepľovanej konštrukcie s dôrazom na výskyt tepelných mostov (v zimných mesiacoch).
 3. Zisťovanie zloženia zatepľovaných konštrukcií pomocou videokamery.
 4. Návrh opatrení na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností zatepľovanej konštrukcie.
 5. Výber optimálnej fúkanej izolácie a vypracovanie cenovej ponuky.
 6. Kvalitné vykonanie zatepľovacích prác s použitím certifikovaných materiálov

V prípade záujmu o zateplenie fúkanou izoláciou si zákazník u nás dohodne termín obhliadky. Naši pracovníci urobia obhliadku objektu s návrhom fúkanej izolácie a vypracovaním cenovej ponuky.

Strojné zariadenie na aplikovanie fúkanej izolácie je umiestnené v nákladnom priestore automobilu spolu s materiálom. Izolácia je potom hadicou za pomoci vzduchu dopravovaná do zatepľovanej konštrukcie.

Fúkanie na vzdialenosť 100 metrov či do výšky 11 poschodového bytového domu neznamená pre nás žiaden problém.

V niektorých prípadoch je potrebné urobiť prípravné práce – otvorenie záklopu, rozrušenie betónového poteru, vytvorenie pochôdznej lavičky… Tieto práce si môže v mnohých prípadoch urobiť sám zákazník podľa nášho usmernenia.

Ak sa rozhodnete pre naše služby, získate

 • Zaizolovanie objektu fúkanou izoláciou bez špár, medzier a tepelných mostov
 • Nafúkanie zdravotne nezávadného certifikovaného materiálu
 • Platíte len za spotrebovaný materiál (pri fúkaní nevzniká žiaden odpad, odrezky ani zvyšky)
 • Výhodný pomer ceny a úžitkových vlastností fúkanej izolácie
 • komplexnú diagnostiku zatepľovanej konštrukcie