Aká je cena za fúkanú izoláciu? (Cena za zateplenie domu)

Cena zateplenia domu

Cenovú ponuku Vám vypracujeme na základe obhliadky zatepľovanej konštrukcie. K návrhu zateplenia každého objektu pristupujeme individuálne, s prihliadnutím na jeho špecifiká. Konečná cena závisí od druhu použitej fúkanej izolácie, druhu zatepľovanej konštrukcie a hrúbky izolačnej vrstvy.

Zákazník môže byť prítomný počas celého procesu vykonávania zatepľovacích prác a nepretržite tým kontrolovať ich kvalitu.

Kvalita zateplenia

Používanie osvedčených a certifikovaných materiálov, originálneho strojného zariadenia a technológia fúkania prakticky znemožňujú nekvalitné vykonanie prác, ktoré ináč môže vzniknúť pri klasickom pokladaní rohoží či platní (nepresnosti pri rezaní, nedôslednosť pri prekrývaní spojovacích špár, problémové zateplenie okolo konštrukčných detailov a prestupov technických vedení).

Na realizované zákazky poskytujeme predĺženú záruku v trvaní 10 rokov.

Zatepľovanie objektov sa riadi zákonitosťami stavebnej fyziky a pri jeho návrhu je potrebné dôkladne poznať vlastnosti jednotlivých stavebných materiálov, vhodnosť použitia a ich vzájomné spolupôsobenie. Preto je vhodné návrh a realizáciu zateplenia prenechať odbornej zatepľovacej firme a radšej nepraktizovať “zaručene osvedčené laické rady tiežstavebníkov”. Poruchy sa môžu prejaviť až po niekoľkých rokoch užívania stavby a ich dodatočné odstránenie (pokiaľ sa vôbec dajú odstrániť) si vyžaduje ďalšie finančné náklady.

Našim cieľom je spokojnosť zákazníka a preto vždy ponúkame kvalitu za rozumnú cenu. Zateplenie rodinného domu či iného objektu fúkanou izoláciou Vám prinesie pozitívne zmeny nielen v zime, ale aj v letných mesiacoch. Počas zimy Vám izolácia prinesie úsporu financií za kúrenie a v letnom období oceníte zamedzenie prehrievania domu, čím sa zvýši komfort bývania.