Aká je cena za fúkanú izoláciu? (Cena za zateplenie domu)

Cenovú ponuku Vám vypracujeme na základe obhliadky zatepľovanej konštrukcie. K návrhu zateplenia každého objektu pristupujeme individuálne, s prihliadnutím na jeho špecifiká. Konečná cena závisí od druhu použitej fúkanej izolácie, druhu zatepľovanej konštrukcie a hrúbky izolačnej vrstvy.

Zákazník môže byť prítomný počas celého procesu vykonávania zatepľovacích prác a nepretržite tým kontrolovať ich kvalitu.

Používanie osvedčených a certifikovaných materiálov, originálneho strojného zariadenia a technológia fúkania prakticky znemožňujú nekvalitné vykonanie prác, ktoré ináč môže vzniknúť pri klasickom pokladaní rohoží či platní (nepresnosti pri rezaní, nedôslednosť pri prekrývaní spojovacích špár, problémové zateplenie okolo konštrukčných detailov a prestupov technických vedení).

Na realizované zákazky poskytujeme predĺženú záruku v trvaní 10 rokov.

Zatepľovanie objektov sa riadi zákonitosťami stavebnej fyziky, preto je vhodné jeho návrh a realizáciu prenechať odbornej firme a radšej nepraktizovať „zaručene osvedčené rady tiežstavebníkov“, kde sa prípadné poruchy (vzniknuté v dôsledku neodbornosti alebo technologickou nedisciplínou) môžu prejaviť až po niekoľkých rokoch užívania stavby a ich dodatočné odstránenie (pokiaľ sa vôbec dajú odstrániť) si vyžaduje značné finančné náklady.